TR EN

Ticaret Sicil Bilgileri

ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER

Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Ünvanı: Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.

Merkez Adresi: Çınarlı Mh. Ozan Abay Cd. No: 10 Ege Perla Kat: 12 D: 123 Konak İzmir

İletişim Adresi: Çınarlı Mh. Ozan Abay Cd. No: 10 Ege Perla Kat: 12 D: 123 Konak İzmir

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Elektronik Posta Adresi: muh@altinyagmadencilik.com.tr

Web Adresi: altinyagmadencilik.com.tr

Tescil Tarihi: 09.08.1962

Ticaret Sicil Numarası: MERKEZ - 26279 K-229

Ticaret Sicil Memurluğu: İzmir Ticaret Sicil Memurluğu

Vergi Dairesi: Hasan Tahsin Vergi Dairesi

Vergi No: 066 000 7593

Süresi: Süresiz

Sektörü: Madencilik ve Taş Ocakçılığı / Kömür ve Linyit Madenciliği

Fiili Faaliyet Konusu: Madencilik ve Taş Ocakçılığı / Kömür ve Linyit Madenciliği

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

Ödenmiş Sermaye: 275.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 300.000.000 TL