TR EN

İnsan Kaynakları Politikamız

En önemli sermayemiz, İnsan Kaynağımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü firmamıza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden ve gücünden en fazla faydayı sağlamak; iş verimliliklerini artırmak, mesleki gelişmelerine olanak tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı teminetmek firmamızın devamlılığını ve başarısını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

Altınyağ’da, İnsan Kaynakları Müdürlüğü çok önemli bir rol üstlenir. Proaktif ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip, şirketimizin stratejik kararlarında etkin olan bir yapıdadır. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Altınyağ’ın hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde, başarıyı temel alan, çağdaş insan kaynakları uygulamalarını yürütür.

Altınyağ’da İnsan Kaynakları Müdürlüğü temel fonksiyonu, şirketimize nitelikli insan gücünü kazandırmak, iş memnuniyeti ve yüksek motivasyonla görevlerini yapmaları için gereken altyapıyı oluşturmak ve gelecekteki daha üst görevlere hazırlanabilmeleri amacıyla çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü faaliyetleri arasında seçme ve yerleştirme, eğitim, ücretlendirme, performans değerlendirme, kariyer planlama ve sosyal haklar, personel özlük işleri ve idari işler bulunmaktadır.

Personel alımından başlayarak objektif değerlendirme yöntemlerinden yararlanarak adaylara eşit fırsat şansı tanımak, iş güvenliği ve çalışanların sağlığı açısından uygun çalışma ortamını sağlamak, çalışma isteğini geliştirici ve olumlu beşeri ilişkilerin gelişebileceği bir iş ortamı oluşturmak, çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmalarını sağlamak, çalışanların görevlerine bağlılığını arttırmak için çeşitli aktiviteler düzenlemek, çalışanlarla yönetim arasındaki iletişim olanak ve fırsatlarını geliştirmek, çalışanların iş etkinliğini ve çalışma verimini geliştirici düzenlemeler geliştirmek, çalışanların oryantasyon sürecinden itibaren gerekli kişisel ve mesleki gelişimlerine önem vermek, bu amaçla eğitim organizasyonlarına destek vermek Altınyağ İnsan Kaynakları politikaları arasındadır.