TR EN

İnsan Kaynakları Uygulamaları

Seçme ve Yerleştirme 
Çalışanlarımız Altınyağ için en büyük kaynaktır. Bu doğrultuda şirketimiz içerisinde açılan pozisyonlar için doğru kişileri doğru işe yerleştirmek en büyük hedefimizdir. Aranılan kriterler, pozisyonlara göre değişkenlik göstereceği gibi her pozisyon için beklentimiz değer ve davranış kuralları doğrultusunda temel yetkinlikleri karşılayan adaylardır.

İşe alım süreçlerimiz;

  • Mevcut veri tabanımızı inceleyerek aday araştırma, 
  • Aday araştırma sürecinde yeterli sayıda adaya ulaşılamadığı takdirde elektronik ortamda ilan verme,
  • Aday görüşmeleri ile uygun aday seçimi, 
  • Uygun adayların bilgileri ve görüşme raporlarının üst yönetime sunumu, 
  • Üst yönetimin onayladığı adayların teklif sürecinden önce referans kontrolü, 
  • Karar verilen adaya sunulacak teklif prosedürünün yürütülmesidir.

Eğitim 
Altınyağ’da misyonumuz, vizyonumuz ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışanlarımızın teknik bilgi ve kişisel becerilerini geliştirmek amacıyla eğitimler düzenlenmektedir. Şirketimiz insan kaynakları uygulamaları içerisinde, önemli bir yere sahip olan eğitim uygulamaları, çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimini desteklemeyi, motivasyon ve iş tatmini vermeyi hedeflemektedir.

Eğitim sistemimiz, şirketimizde organizasyon yapısına paralel oluşturulmuştur. Yeni başlayan çalışanlarımız için hazırlanan oryantasyon programına dahil olurlar. Değerlendirme merkezi sonuçları, kişinin yöneticisi ve pozisyonuna göre her yılbaşında eğitim planları yapılır. Böylece çalışanlarımız gelişimlerine sağlayacak eğitim programlarına katılarak gelişimleri desteklenir.

Performans Değerlendirme Sistemi
Şirketimizde performans değerlendirme sistemi mavi yaka ve beyaz yakalı çalışanlarımızda ayrı ayrı uygulanmaktadır. Performans değerlendirme sistemimizi nitelikler, yetkinlikler ve hedefler oluşturmaktadır. Sistemimizin ilk aşamasında çalışanlarımız kendi değerlendirmesini yapar bunun ardından ilk yöneticisi değerlendirir ve nihai olarak üst yönetici onaylar. Değerlendirme sonucunda çıkan performans puanı çalışanlarla yöneticisi tarafından paylaşılır. Performans değerlendirme sonuçlarını eğitim ihtiyacının belirlenmesinde, ücret artışlarında ve kariyer yönetiminde en önemli veri olarak değerlendirilir.

Ücret Sistemi 
Şirketimizde her pozisyon için gerektirdiği yetkinlikler ve nitelikler göz önüne alınarak sunulan ücret ve yan faydalar düzenlenir. Daha sonra enflasyon oranı, şirketin stratejileri ve hedefleri, kişilerin performanslarına göre artışlar yapılmaktadır.

Kariyer Yönetim Sistemi 
Her yıl sonunda şirket yöneticiliklerinden atama talepleri toplanarak, değerlendirmeye alınır. Adayların geçmiş iş tecrübeleri, aldıkları ödül ve cezalar, performans notları, katıldıkları projeler değerlendirmeye alınır. Çalışma sonrasında adayların yetkinlik puanları oluşur. Tüm bu veriler ışığında çalışanlarımızın kariyer planlamaları oluşur.

Gelişim Yönetimi
Gelecekte firmamıza rekabet avantajı sağlayacak liderlik yetkinliklerine sahip çalışanları önceden tespit etmek ve gelişimlerini desteklemek amacıyla şirketimizde yetenek yönetimi uygulamaları yürütülür. Potansiyel olarak belirlenen çalışanlarımız için farklı gelişim programları uygulanır ve bireysel gelişim planları sürekli takip edilir.

Gelişim yönetimi çerçevesinde bireysel, fonksiyonel ve şirket bütününe yönelik eğitim ve gelişim programları yürütülür. Amacımız çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek ve teknik bilgi seviyelerini sürekli yükseltmektir. Altınyağ, gelişim için sadece eğitim programlarını değil iş başında öğrenme faaliyetlerini, proje çalışmalarını ve rotasyonları gelişim yönetiminin bir parçası olarak değerlendirir. 

Öneri sistemi
Altınyağ, sistem ve süreçlerini düzenli olarak gözden geçirerek daha iyiye ulaşma konusunda sürekli adım atar. Bu yönde ilerlerken her çalışanın fikri önemlidir ve bu fikirlerin değerlendirilmesi için öneri sistemi işletilir. Amacımız; önerileri ile tüm çalışanlarımızın katılımını sağlamak ve onların fikirleri ile Altınyağ’ın geleceğini inşa etmektir.  

Ödüllendirme sistemi
Çalışanlarımızın başarılarını fark etmek; zamanında onları takdir etmek ve ödüllendirerek mutluluklarını paylaşmak için şirketimizde farklı ödüllendirme sistemleri kullanılır. Her yıl, en başarılı yürütülen projeleri ve çalışmaları belirleyip törenlerle başarıları paylaşırız.