TR EN

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Altınyağ sürdürülebilirlik yaklaşımını çevresel sürdürülebilirlik ve kurumsal sürdürülebilirlik başlıkları altında ele alıyor. Çevresel sürdürülebilirlik anlayışı kapsamında Altınyağ kendi maden sahasında elde ettiği tüvenan kömürleri yıkayıp temizleyerek ve eleyerek kalori değerini alıcı taleplerine uygun düzeylere getirerek zenginleştirdikten sonra satış ve sevkiyata geçmektedir.

Bu üretim işlemi sırasında çıkan çamur, curuf vb. atıkların üretim doğal çevreyi kirletmemesi ve yeni üretim faaliyetlerini engellemeyecek şekilde imha edilmesi yönünde hareket etmektedir. Temel sermayemizin bizzat doğanın kendisi olduğu bilinciyle üretim faaliyetini çevreyi koruyarak çevresel sürdürülebilirliği sağlamaktadır

Kurumsal sürdürülebilirliği sağlama bakımından ise yeni işletmelerin açılması, ithalat ve yerli ürün yanı sıra ve karışık ürünler yoluyla fiyat ve talep şartlarına uygun ürün zenginliği yaratmaya, sanayi ihtiyacı ile birlikte dökme ve ambalajlı evsel tüketim taleplerine cevap vermeye çalışmaktadır.