TR EN

Ortaklık Yapısı

 

Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş. ORTAKLIK YAPISI
Pay Sahibinin Adı Soyadı Sermaye Tutarı (TL) Pay Oranı (%) 
Mehmed Nureddin ÇEVİK 114.000.000,00  41,45
Diğer 161.000.000,00  58,55
TOPLAM SERMAYE 275.000.000,00  100,00 

 

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgiler
Nama / Hamiline Olduğu Bir Payın Nominal Değeri (TL)  Toplam (TL)  Sermaye Oranı (%) 
Hamiline 0,01 275.000.000,00 100,00
TOPLAM  275.000.000,00 100,00

  

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Yurtdışı Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği / İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın / Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın / Borsanın İsmi Piyasanın / Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 23.05.2000 Türkiye Borsa İstanbul Ana Pazar